Mîreh û dewletên Kurdî di dîroka rojhilata navîn de, herdem dihatin ava û ragihandin, lê sedema herî girîng ji roxandina wan re, ew bû xayintiya dost û hevalan bû......